درباره کتابشهر

کتابشهر ایران؛ کتابفروشی به وسعت ایران

از کتابشهر و کتابشهری‌ها نوشتن، زیاد هم کار سختی نیست. کتابشهر ایران در ساده‌ترین تعریف از خودش تلاش می‌کند تا بستر دسترسی به منابع مکتوب و دسته‌بندی محصولات مرتبط با کتاب‌ها را در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب آسان کند. علاوه بر این که باید ویترین کتاب‌ها را در سراسر کشور گسترش داد باید برای تامین امنیت خاطر مردم در جهت ارائه محتوای مناسب فرهنگی و اجتماعی هم تلاش کرد. کتابشهر ایران از مهم‌ترین اهداف خود را دستیابی به همین موضوع می‌داند و تلاش می‌کند تا زمینه گسترش فرهنگ مطالعه را هم در جامعه فراهم نماید. برای دسترسی به همین اهداف طی ماه‌های اخیر با استانداردهای از پیش تعیین شده و معین کتابفروشی‌های جدیدی در شهرهای تهران، مشهد مقدس، شهرکرد، بوشهر، زاهدان افتتاح شده است.