درباره کتابشهر

مجموعه کتابشهر ایران، با هدف ساده سازی بستر دسترسی به منابع مکتوب و دسته بندی محصولات مرتبط با کتاب،‌ در قالب ایجاد فروشگاه های زنجیره ای کتاب، تاسیس شده است.

این مجموعه در نظر دارد ضمن تامین امنیت خاطر برای مردم در جهت ارائه محتوای مناسب فرهنگی و اجتماعی،‌ زمینه تعالی فکری و فرهنگی و همچنین افزایش فرهنگ مطالعه را در جامعه فراهم نماید.

به همین منظور طی ماه های اخیر،‌ کتابفروشی های ذیل این مجموعه در شهرهای تهران،‌ مشهد مقدس، شهرکرد،‌ بوشهر و زاهدان افتتاح شده است.