محمد اسفندیاری از دکتر شریعتی و علامه حکیمی می‌گوید | معرفی کتاب‌های شعله بی‌ قرار و راه خورشیدی

user photo
سید محمدمهدی مرتضوی
۲۷ مهر ۱۴۰۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

علامه حکیمی را کمتر از یک ماه پیش از دست دادیم، مردی که نگران عدالت بود‌ آن هم نه در ایران، بلکه در سراسر دنیا. کتاب‌های او به زبان‌های متعددی چاپ شده بود و ایشان را آن‌هایی که مثل خودش نگران عدالت بودند بیشتر از دیگران می‌شناختند. دکتر شریعتی را اما سال‌هاست از دست داده‌ایم. زمان‌ش را فراموش کردیم اما اندیشه او را نه! بسیاری هنوز با دکتر شریعتی و اندیشه‌ای که او پایه ریزی کرد زندگی ‌می‌کنند. اما جوانان امروز چگونه می‌توانند این دو اندیشمند مسلمان را  بشناسند و درکشان کنند؟ محمد اسفندیاری در دو کتابی که به تازگی توسط انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسانده تلاش کرده تا کتابی آماده کند که زمینه و باعثی باشد برای معرفی این دو نفر به دیگران.

معرفی کتاب شعله بی قرار:

کتاب شامل دو مقدمه است مقدمه اول از استاد محمد رضا حکیمی و مقدمه دوم با نام رنجنامه توسط نویسنده کتاب نوشته شده است. سبک نگارش فصل دوم به شیوه نقد منتقدین معاصردرباره شریعتی است. پیرو آنچه در رنجنامه آمده فصل اول با نام «جمع پریشان» در 17 عنوان پاسخی‌ست به آن منتقدین. در فصل دوم با نام «شریعتی به روایت اسناد »گزیده‌ای از اسناد ساواک درباره شریعتی ارایه شده است . فصل سوم با نام « شریعتی در تاریخ» سالشمار زندگی شریعتی است که نویسنده آن را در سال 65 نگاشته سپس تکمیلی شده آن را در این کتاب به چاپ رسانده . فصل سوم با نام «کتابشناسی شریعتی» فهرست جامعیست از کتبی که در مورد دکتر شریعتی تا کنون نوشته شده و به چاپ رسیده است. این کتاب را پیش از این نشری دیگر به چاپ رسانده بود اما این بار نشر نگاه معاصر زحمت چاپ و انتشار آن را به عهده گرفته است. این کتاب در چاپ جدید خود 256صفحه دارد و با قیمت 60هزارتومان در کتابفروشی‌ها عرضه شده است.

معرفی کتاب راه خورشیدی:

در بخش نخستین کتاب، نگارنده زندگی‌نامه استاد "محمدرضا حکیمی "را بررسی کرده و سپس در بخش بعدی افکار و آرای وی را تحلیل نموده است. بخش پایانی کتاب، شامل کتاب شناسی توصیفی محمدرضا حکیمی است. این کامل‌ترین اثری است که تا کنون درباره استاد حکیمی به چاپ رسیده و مطالعه آن برای شناخت بهتر این اندیشمند عدالتخواه توصیه می‌شود. این کتاب را پیش از این نشری دیگر به چاپ رسانده بود اما این بار نشر نگاه معاصر زحمت چاپ و انتشار آن را به عهده گرفته است. نویسنده در بخشی از کتاب نوشته؛
«استاد حکیمی نویسنده‌ای است زمان آگاه و جامعه باور و جوان فکر که با عنایت به مسائل این زمان و جامعه و جوانان قلم چرخاند .وی با آن پیشینه حوزوی و مطالعات فقهی و اصولی و فلسفی و تدریس کتاب‌های سنتی، گرداگرد آنها خط کشید و به طرف عینیت جامعه رفت و برای آن قلم زد. وی موضوع تالیفات خود را با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای جامعه انتخاب کرد و از تالیفات در موضوعات انتزاعی و نا کاربردی اجتناب ورزید.»

این کتاب در چاپ جدید خود 285صفحه دارد و با قیمت 55هزارتومان در کتابفروشی‌ها عرضه شده است.

کتاب‌ها را از شعب کتابشهر ایران بخواهید!

 برای تهیه و خرید این کتاب‌ها می‌توانید به شعب کتابشهر ایران در سراسر کشور مراجعه کنید.