یک دست صدا ندارد... بشکن بزن! | جستاری درباره کتاب «به توان تشکیلات»

user photo
آلماتک توسعه
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 0 دقیقه

هنگام مطالعۀ این اثر بسیار عالی، مدام تجربه‌های گوناگون فعالیت‌های خودم و دوستانم در گروه‌ها و تشکل‌ها و فضاهای گوناگون به یادم می‌آمد و حسرت می‌خوردم که چرا در دوران آن فعالیت‌ها، چنین مطالبی را نخوانده و نشنیده بودم. البته پیش‌تر برخی از مطالب داخل کتاب را به صورت پراکنده خوانده بودم، اما کنار هم خواندن آنان همراه با سیری دقیق و فکرشده و نکات تحلیلی مختلف که در این کتاب آمده است، اثرگذاری بسیار بیشتری دارد.