در جستجوی باورپذیری | نقدی بر کتاب «احضاریه» 2

user photo
آلماتک توسعه
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 0 دقیقه

نوشتن رمان درباره‌ی پیاده‌روی اربعین، آسان نیست. عمده‌ی تولیدات مکتوب پیرامون سفر اربعین، در وادیِ روایت و مستندنگاری هستند و تجربه‌ی رمان‌نویسی درباره این سفر، بکر است. موذنی اما خوب یا بد، یکی از اولین گام‌ها را در این مسیر برداشته. «احضاریه» مستقل از کیفیت و توانایی‌های ادبی، به خاطر همین جسارت نویسنده و قدم گذاشتن در یک عرصه‌ی تازه، شایسته‌ی تقدیر است. اما پروبال گرفتنِ «ادبیات اربعینی» به رمان‌هایی به مراتب باکیفیت‌تر نیاز دارد.