کتابشهر زاهدانشهر زاهدان
استان سیستان و بلوچستان
آدرس خیابان آزادی، جنب کتابخانه آیت الله کفعمی
تلفن 33230186-054