کتابشهر نوجوانشهر تهران
استان تهران
آدرس آدرس: خیابان انقلاب، خیابان دوازده فروردین، پلاک 285
تلفن 66989590-021