شعبه بهارستانشهر تهران
استان تهران
آدرس آدرس: خیابان ابن سینا، بالاتر از میدان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه
تلفن 44012345