کتابشهر تبریزشهر تبریز
استان آذربایجان شرقی
آدرس خیابان امام، نرسیده به میدان قطب، رو به روی مسجد سید الشهدا
تلفن 33358808 - 041